ИСТОРИЈАТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БУДВЕ
Библиотечка дјелатност у Будви има традицију дугу преко 150 година. Данас Библиотека располаже фондом од 60.000 књига, претежно белетристике, али и око 11.000 наслова из свих области људског знања и умјетности, што је сврстава међу најбогатије библиотеке у Црној Гори. Смјештена је згради „Академије знања", а у њен састав улази и подручно одјељење, Библиотека „Стефан Митров Љубиша", која се налази у Спомен-дому „Црвена комуна" у Петровцу.
nbbd istorijat
nbbd istorijat
nbbd istorijat
nbbd istorijat
nbbd istorijat
е-Каталози
Јавни, онлајн доступан е-каталог Народне библиотеке Будве (OPAC NBBD) садржи близу 20.000 каталошких записа
Е-каталог је савремен начин да се потражи жељена публикација или провјери податак, у просторијама Библиотеке, али и са било ког другог мјеста
Е-каталог НБ Будве је дио националног система каталошко-библиографских информација COBIB.CG
dogadjanja
dogadjanja
Треће вечери фестивала “Књига под ферал“ у суботу, 1. јуна на Пјацети код куће Чекрдековића у Старом граду, у књижевном дијелу програма представили смо ауторе: Владана Кречковића из Београда и Марка Томаша из Мостара, а у музичком дијелу је наступио Санел Марић – Мара из Мостара чиме је завршен овогодишњи Фестивал.
БИЛТЕН БИБЛИОТЕКЕ
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740