Управа
bibliotekabd@t-com.me kontakt@nbbd.me
Мила Баљевић
, директор
mila.baljevic@nbbd.me
067 257 304
Срђан Дулетић
, помоћник директора
srdjan.duletic@nbbd.me
067 332 925
Одјељење за обраду библиотечко-информативне грађе
obrada@nbbd.me
Зринка Коњиција-Пустахија
zrinka.pustahija@nbbd.me
067 640 219
Опште одјељење
opste@nbbd.me pitajtebibliotekara@nbbd.me
Љиљана Кажанегра
067 289 140
Гордана Марјановић
067 640 223
Биљана Николић
biljana.nikolic@nbbd.me
067 332 925
Драга Ороз
067 640 234
Дјечје одјељење
djecje@nbbd.me
Лидија Бајковић
067 252 307
Жана Тупоња
067 252 296
Одјељење за завичајну збирку
zavicajna@nbbd.me
Гордана Љубановић
gordana.ljubanovic@nbbd.me
Одјељење иностране књиге
inostrana@nbbd.me
Данијела Божовић
danijela.bozovic@nbbd.me
Одјељење за културно-образовне програме и подстицање читања, односе са медијима и издавачку дјелатност
programi@nbbd.me info@nbbd.me izdavastvo@nbbd.me akcije@nbbd.me
Станка Станојевић
067 252 308
Служба за опште и административно-рачуноводствене послове
finansije@nbbd.me javnenabavke@nbbd.me
Драган Гајић
067 252 304
Татјана Медиговић
067 252 215
Подручно одијељење "Стефан Митров Љубиша" у Петровцу
petrovac@nbbd.me
Драгана Ђурашић
067 289 141
Маринела Вуковић
067 217 915
Илија Шољага
067 640 236
О Библиотеци
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740