Bulletin
Bilten Biblioteke je mesečno informativno glasilo o novostima, događanjima i aktivnostima Biblioteke. Sadržaj Biltena se može koristiti uz poštovanje prava definisanih Terms and Conditions of Use
©The Public Library of Budva 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740