COBIB.CG
E-katalog je savremen način da se potraži željena publikacija ili provjeri podatak, u prostorijama biblioteke, ali i sa bilo kog drugog mjesta.

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ održava nacionalni sistem kataloško-bibliografskih informacija COBIB.CG na platformi COBISS. To je onlajn javno dostupan katalog sa podacima o fondovima 32 crnogorske biblioteke: Nacionalne, Univerzitetske, biblioteke CANU, Istorijskog instituta, kao i gradskih biblioteka.

Pretraživanje je moguće na tri načina: unošenjem nekih podataka o traženom naslovu (osnovno), kombinovanjem nekoliko kriterijuma za pretraživanje (izborno), i pomoću posebnih prefiksa (komandno pretraživanje).

Zahtjevi za pretraživanje koji imaju isti oblik u ćirilici i u latinici mogu se napisati bilo kojim od dva pisma.

E-katalog sadrži podatke o svim vrstama građe:

- monografske publikacije na svim medijima: knjige, kartografska građa, zvučni i video zapisi, fotodokumenti, štampane muzikalije (notna građa);

- serijske publikacije: časopisi i novine;

- članci iz časopisa i zbornika.

E-katalog NB Budve je dio sistema COBIB.CG kojem se može pristupiti ovdje.
cobib
Elektronski katalozi
Elektronski katalozi
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740