Odluka o visini članarine JU Narodna biblioteka Budve
Dokument o registraciji 2021.
Odluka o cijeni fotokopiranja bibliotečke građe u JU Narodna biblioteka Budve
Odluka o visini dnevne naknade za svaki dan kašnjenja po knjizi
Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja bibliotečke građe u JU Narodna biblioteka Budve
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju narodne biblioteke
Odluka o osnivanju narodne biblioteke JU Biblioteka Budve
Statut
O Biblioteci
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740