Одлука о усвајању извјештаја о финансијском пословању ЈУ Народна библиотека Будве за 2023. годину
Извјештај о финансијском пословању ЈУ Народна библиотека Будве за 2023. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека Будве за 2023. годину
Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека Будве за 2023. годину
Одлука о усвајању извјештаја о финансијском пословању ЈУ Народна библиотека Будве за 2022. годину
Извјештај о финансијском пословању ЈУ Народна библиотека Будве за 2022. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека Будве за 2022. годину
Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека Будве за 2022. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о финансијском пословању ЈУ Народна библиотека Будве за 2021. год.
Извјештај о финансијском пословању ЈУ Народна библиотека Будве за 2021. годину
Извјештај о финансијском пословању ЈУ Народна библиотека Будве за 2020. годину
Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека Будве за 2021. годину
Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека Будве за 2020. годину
Одлука о усвајању финансијског пословања за 2018. годину ЈУ Народна библиотека Будве
Извјештај о финансијском пословању за 2018. годину
Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека Будве за 2018. годину
Извјештај о раду за 2018. годину
Извјештај о раду за 2017. и одлуке
Извјештај о финансијском пословању библиотеке за 2019. годину
Извјештај о раду Библиотеке за 2019. годину
О Библиотеци
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740