Одлука о усвајању плана јавних набавки ЈУ Народне библиотеке Будве за 2024. годину
План јавних набавки ЈУ Народне библиотеке Будве за 2024.годину
Уговор о набавци роба
Уговор о издавачким услугама за 2023. годину
Уговор о испоруци потрошног материјала за 2023. годину
Уговор о испоруци канцеларијског материјала за 2023. годину
Измјене плана јавних набавки за 2023. годину
Уговор о пружању услуга озвучења
Уговор за пружање услуга набавке авионских карата
План јавних набавки ЈУ Народна библиотека Будве за 2023. годину
Одлука о усвајању плана јавних набавки ЈУ Народне библиотеке Будве за 2023. годину
Уговор о набавци роба - новог путничког возила
Уговор о набавци роба 17.11.2022.
План јавних набавки за 2022. годину
План јавних набавки 2022.
План јавних набавки 2021.
Правилник о садржају аката и обрасцима за спровођење набавке мале вриједности
Правилник о спровођењу хитних набавки
Правилник о спровођењу поступка набавке мале вриједности
План јавних набавки 2019.
Одлука - План јавних набавки 2019.
План јавних набавки 2018.
Одлука - План јавних набавки 2018.
План јавних набавки за 2020. годину
О Библиотеци
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740