Одлука о висини чланарине ЈУ Народна библиотека Будве
Документ о регистрацији 2021.
Одлука о цијени фотокопирања библиотечке грађе у ЈУ Народна библиотека Будве
Одлука о висини дневне накнаде за сваки дан кашњења по књизи
Правилник о условима и начину коришћења библиотечке грађе у ЈУ Народна библиотека Будве
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању народне библиотеке
Одлука о оснивању народне библиотеке ЈУ Библиотека Будве
Статут
О Библиотеци
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740