План развоја ЈУ Народна библиотека Будве 2022-2026.године
План интегритета ЈУ Народна библиотека Будве 2022. година
Програм рада ЈУ Народна библиотека Будве за 2022. годину
Финансијски план за 2022. годину
Програм рада ЈУ Народна библиотека Будве за 2021. годину
Финансијски план за 2019. годину
Програм рада за 2019. годину и одлука о прихватању програма рада ЈУ Народна библиотека Будве
Програм рада и финансијски план за 2018. са одлукама
Програм рада ЈУ Народне библиотеке Будве за 2020. годину
О Библиотеци
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740