Одлука о усвајању финансијског плана ЈУ Народна библиотека Будве за 2024. годину
Финансијски план ЈУ Народна библиотека Будве за 2024. годину
Одлука о усвајању Програма рада ЈУ Народне библиотеке Будве за 2024. годину
Програм рада ЈУ Народне библиотеке Будве за 2024. годину
Одлука о усвајању финансијског плана ЈУ Народна библиотека Будва за 2023. годину
Финансијски план ЈУ Народна библиотека Будва за 2023. годину
Одлука о усвајању Програма рада ЈУ Народне библиотеке Будве за 2023. годину
Програм рада ЈУ Народне библиотеке Будве за 2023. годину
Извјештај о спровођењу плана интегритета ЈУ Народне библиотеке за 2023. годину
Одлука о усвајању плана интегритета за 2022. годину
План интегритета ЈУ Народна библиотека Будве за 2022. годину
План развоја ЈУ Народна библиотека Будве 2022-2026.године
План интегритета ЈУ Народна библиотека Будве 2022. година
Програм рада ЈУ Народна библиотека Будве за 2022. годину
Финансијски план за 2022. годину
Програм рада ЈУ Народна библиотека Будве за 2021. годину
Одлука о усвајању плана интегритета за 2020. годину
План интегритета ЈУ Народна библиотека Будве за 2020. годину
Финансијски план за 2019. годину
Програм рада за 2019. годину и одлука о прихватању програма рада ЈУ Народна библиотека Будве
Програм рада и финансијски план за 2018. са одлукама
Програм рада ЈУ Народне библиотеке Будве за 2020. годину
О Библиотеци
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740