cir
Е-каталог је савремен начин да се потражи жељена публикација или провјери податак, у просторијама Библиотеке, али и са било ког другог мјеста.
Јавни, онлајн доступан е-каталог Народне библиотеке Будве садржи близу 20.000 каталошких записа о издањима која посједује Библиотека. Ради на платформи COBISS и можете му приступити овдје.

Претраживање је могуће на три начина: уношењем неких података о траженом наслову (основно), комбиновањем неколико критеријума за претраживање (изборно), и помоћу посебних префикса (командно претраживање). Захтјеви за претраживање који имају исти облик у ћирилици и у латиници могу се написати било којим од два писма.
Е-каталог садржи податке о свим врстама грађе:
- монографске публикације на свим медијима, tj. књиге, картографска грађа, звучни и видео записи, фотодокументи, штампане музикалије (нотна грађа);
- серијске публикације, tj. часописи и новине;
- чланци из часописа и зборника.
Е-каталог НБ Будве је дио националног система каталошко-библиографских информација COBIB.CG те се овдје могу претраживати подаци о фондовима 32 црногорске библиотеке: Националне, Универзитетске, библиотеке ЦАНУ, Историјског института, као и градских библиотека.
COBIB.CG је, опет, дио регионалног система COBISS.NET (Словенија, БиХ, Србија, Македонија, Бугарска, Албанија) који чини 1.172 библиотеке и којем се може приступити овдје.

Електронски каталози
Електронски каталози
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740