Изјава о ауторским правима:
© Народна библиотека Будве 2018
Ако није другачије назначено, сви садржаји са сајта Народне библиотеке Будве могу се користити за некомерцијалне сврхе, уз навођење НББД као извора и без промјене или прилагођавања садржаја, како је дефинисано дозволом Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.
Издавач: Народна библиотека Будве
Дизајн: Милена Јововић
Програмирање: Blink N
Уредништво: Мила Баљевић, Станка Станковић, Данијела Божовић
Преводи: НББД (енглески), Олена Жбанова (руски)
Вебмастер: Гордана Љубановић
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740