КЊИГЕ
Народна библиотека Будве је 2017. године покренула издавачку дјелатност са основном намјером да објављује дјела будванских аутора и на будванске теме. Сви наслови се могу користити уз поштовање права дефинисаних одговарајућом Изјавом о условима коришћења.
knjige

Ја против насиља
knjige
Зорица Јоксимовић
Узлет ријечи
knjige
Радмила Кнежевић
Твоја рука
knjige
Младен Црногорчевић
Цркве и манастири
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740