КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ
Насиље се насиљем не враћа, насилнику се обраћам – Не ћути, реагуј!
ЈУ Народна библиотека Будве у сарадњи са НВО „Талас“, расписује

КОНКУРС
за најбоље написану причу, пјесму или драмски текст,
као и ликовно одрађену тему у техници по избору

Конкурс се расписује за ученике будванских основних школа на тему „Насиље се насиљем не враћа, насилнику се обраћам – Не ћути, реагуј!“, за ученике у категорији нижих (I, II, III, IV, V )
и виших разреда (VI, VII, VIII и IX).
Конкурс траје од 10. априла 2024. до 30. априла 2024. године.
Ученичке радове достављати наставнику ментору који ће селектовати и одабрати најбоље. Исте послати на маил адресу:
stopnasilju.bd@gmail.com
Најбоље написани радови, прво, друго и треће мјесто биће публиковани у Зборнику дјечијих радова „Стоп насиљу“ . Најбоље нацртани или насликани рад биће публикован на насловници Зборника, а остали, успјешни, биће дио поставке ликовне изложбе која ће се уприличити поводом промоције Зборника.
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740