Ako tražite informacije na neku temu, planirate istraživanje ili Vam treba pomoć za pretraživanje elektronskih baza podataka, možete koristiti uslugu „Pitajte bibliotekara“. To je virtuelna referensna služba koja odgovara na najrazličitije upite:

Ko je bio gradonačelnik Budve 7. avgusta 2009? Kolika je kopnena granica Crne Gore? Ko je proučavao poslanice Jelene Balšić?
pitajte bibliotekara
Za korisnike
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740