Збирка скенираних примјерака Приморских новина садржи све бројеве изашле од 1972. до 2003. Бројеви су груписани по годиштима, у формату непретраживог (сликовног) ПДФ-а. Бројеви 123/1978 и 135/1978 недостају јер је код издавача дошло до грешке у бројању и никад нису објављени. Новине су имале паузу у излажењу тoком 1992. и 1993. Грађа из ове збирке се може користити у складу са Изјавом о коришћењу.
primorske novine
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740