РАДИОНИЦЕ
Ко се боји граматике?
У Народној библиотеци Будве се сваког уторка, почев од 5. фебруара одвија радионица „Ко се боји граматике?”, за узраст од 12 до 15 година.

Уторком у термину од 15 до 17 сати радионицу „Ко се боји граматике?” води професорица Сања Војиновић за ученике узраста од VI до краја IX разреда. Циљ рада је стицање, проширивање и утврђивање знања из свих граматичких дисциплина на нов начин, лакши и ближи ученицима од уобичајене школске праксе. Кроз добро осмишљене, креативне радионице ученици ће доћи до знања и стећи способност и вјештину да их примијене у усменој и писаној комуникацији. Посвећеним ангажовањем и одговорним учешћем у раду радионице „Ко се боји граматике" , ученици се том „страху" супротстављају квалитетним, смисленим и правилним начином писања и говорења и вјештином јавног наступа у коме ће све научено моћи да демонстрирају.

Радионицa je бесплатнa.
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740