РАДИОНИЦЕ
Радионица „Мала школа писмености” уторком у Црвеној комуни у Петровцу
Поред постојећих радионица у Будви, Народна библиотека Будве покренуће још двије радионице у Петровцу за дјецу узраста од 6 до 15 година. Сваког уторка, почев од 5. марта у просторијама Црвене комуне у Петровцу одвијаће се двије радионице које ће водити професорица разредне наставе Ивана Куртовић. Радионица „Мала школа писмености” намијењена је за учеснике узраста од шест до једанаест година и реализоваће се у термину од 14 до 15 сати.

„Мала школа писмености” има циљ да путем асоцијација учесници упознају нове ријечи, богате рјечник, као и да разноврсним игрицама гласова, слова, ријечи стварају интересантне и необичне приче. Игром улога градиће самопоуздање за јавне наступе.

Циљ радионица је разбијање предрасуда у вези са граматиком, те оспособљавање учесника да самостално користе веб алате у циљу истраживања, надограђивања знања, као и да их на прави начин примјењују. Свим учесницима поменутих радионица би била понуђена могућност самоевалуације помоћу Plickers веб алата, који је дјеци врло интересантан.

Радионице у Црвеној комуни које организује Народна библиотека Будве су бесплатне за полазнике.
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740