РАДИОНИЦЕ
Радионице петком у Црвеној комуни у Петровцу
Народна библиотека Будве ће у Црвеној комуни сваког петка почев од 8. марта организовати радионице под називом „Забавна математика” коју ће водити професорица математике Милица Раичевић. Радионице петком у Петровцу одвијаће се у двије групе: за узраст од шест до 11 година у термину од 13 до 14 сати, а за узраст од 11 до 15 година у термину од 14.15 до 15.15 сати.
Радионице за млађи узраст (од шест до једанаест година) биће реализоване кроз неколико сегмената а то су: бројеви, геометријске фигуре и тијела, метрички системи. Свака од радионица започеће квизом знања из једне од поменутих области. Током радионица биће коришћене разноразне игрице, питалице, загонетке и асоцијације. Учесницима ће на занимљив начин бити представљен математички садржај предвиђен за тај узраст. Путем разних интерактивних игрица и садржаја, имаће могућност да кроз нови приступ стекну нова знања и вјештине које ће им помоћи у сналажењу у разноврсним ситуацијама.
Користећи се методама као у млађој групи, прилагођеним узрасту и предзнању учесника, радионице „Забавна математика” за узраст од једанаесте до петнаесте године реализоваће се кроз сљедеће сегменте: историјат математике, проблемски задаци, бројеви, геометрија.
Циљ радионица је разбијање предрасуда у вези са математиком, показати да то није област коју је тешко савладати, те оспособљавање учесника да самостално користе веб алате у циљу истраживања и тако надограђују своја знања, као и да их на прави начин примјењују.
Свим учесницима радионица би била понуђена могућност самоевалуације помоћу Plickers веб алата, који је дјеци врло интересантан.
Радионице у Црвеној комуни које организује Народна библиотека Будве су бесплатне за полазнике.
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740