РАДИОНИЦЕ
Радионица „Читам – зато знам!” уторком у Црвеној комуни у Петровцу
Поред постојећих радионица у Будви, Народна библиотека Будве покренуће још двије радионице у Петровцу за дјецу узраста од 6 до 15 година. Сваког уторка, почев од 5. марта у просторијама Црвене комуне у Петровцу одвијаће се двије радионице које ће водити професорица разредне наставе Ивана Куртовић. Радионица за узраст од једанаест до петнаест година под називом „Читам – зато знам!” биће одржавана у термину од 15.15 до 16.15 сати.

На радионицама „Читам – зато знам!” са учесницима ће на занимљив начин помоћу разних веб игрица и алата водитељица радионице Ивана Куртовић радити на богаћењу рјечника, као и на томе да на интересантан начин учесници доживе читање, књигу и писце, а биће мотивисани и да осмишљавају текстове, приче и да усавршавају усмену и писмену комуникацију формалног и неформалног типа.

Циљ радионица је разбијање предрасуда у вези са граматиком, те оспособљавање учесника да самостално користе веб алате у циљу истраживања, надограђивања знања, као и да их на прави начин примјењују. Свим учесницима поменутих радионица би била понуђена могућност самоевалуације помоћу Plickers веб алата, који је дјеци врло интересантан.

Радионице у Црвеној комуни које организује Народна библиотека Будве су бесплатне за полазнике.
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740