RADIONICE
Radionica „Čitam – zato znam!” utorkom u Crvenoj komuni u Petrovcu
Pored postojećih radionica u Budvi, Narodna biblioteka Budve pokrenuće još dvije radionice u Petrovcu za djecu uzrasta od 6 do 15 godina. Svakog utorka, počev od 5. marta u prostorijama Crvene komune u Petrovcu odvijaće se dvije radionice koje će voditi profesorica razredne nastave Ivana Kurtović. Radionica za uzrast od jedanaest do petnaest godina pod nazivom „Čitam – zato znam!” biće održavana u terminu od 15.15 do 16.15 sati.

Na radionicama „Čitam – zato znam!” sa učesnicima će na zanimljiv način pomoću raznih veb igrica i alata voditeljica radionice Ivana Kurtović raditi na bogaćenju rječnika, kao i na tome da na interesantan način učesnici dožive čitanje, knjigu i pisce, a biće motivisani i da osmišljavaju tekstove, priče i da usavršavaju usmenu i pismenu komunikaciju formalnog i neformalnog tipa.

Cilj radionica je razbijanje predrasuda u vezi sa gramatikom, te osposobljavanje učesnika da samostalno koriste veb alate u cilju istraživanja, nadograđivanja znanja, kao i da ih na pravi način primjenjuju. Svim učesnicima pomenutih radionica bi bila ponuđena mogućnost samoevaluacije pomoću Plickers veb alata, koji je djeci vrlo interesantan.

Radionice u Crvenoj komuni koje organizuje Narodna biblioteka Budve su besplatne za polaznike.
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740