RADIONICE
pitajte bibliotekara
dogadjanja
Radionice „Pišemo o nasilju“
20. novembar 2019.
dogadjanja
Radionice „Čitam - zato znam!“
20. novembar 2019.
dogadjanja
Radionica „Engleski za djecu“
06. novembar 2019.
dogadjanja
Radionice „Engleski za ugostitelje“ srijedom u Biblioteci
06. novembar 2019.
dogadjanja
Radionice kreativnog pisanja u Narodnoj biblioteci Budve
05. novembar 2019.
dogadjanja
Radionice novinarskog i kreativnog pisanja
05. oktobar 2019.
dogadjanja
Radionica Rajke Kujundžijević - „Škola slikanja za treću dob“ u Narodnoj biblioteci Budve
04. oktobar 2019.
dogadjanja
Festival stripa „Stripovanje“
19. septembar 2019.
dogadjanja
Radionica „Čitam – zato znam!” utorkom u Crvenoj komuni u Petrovcu
5. mart 2019.
dogadjanja
Radionice petkom u Crvenoj komuni u Petrovcu
8. mart 2019.
dogadjanja
Radionica „Mala škola pismenosti” utorkom u Crvenoj komuni u Petrovcu
5. mart 2019.
dogadjanja
Radionica „Škola slikanja za treću dob” u Narodnoj biblioteci Budve
1. mart 2019.
dogadjanja
Radionica novinarskog i kreativnog pisanja
8. februar 2019.
dogadjanja
Radionica stripa i ilustracije
7. februar 2019.
dogadjanja
Dječija prava i obaveze
6. februar 2019.
dogadjanja
Zanimljiva matematika
4. februar 2019.
dogadjanja
Kreativno pisanje
5. februar 2019.
dogadjanja
Ko se boji gramatike?
5. februar 2019.
dogadjanja
Igrom do govora
6. februar 2019.
Događanja u biblioteci
Događanja u biblioteci
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740