Услуге
Коришћење фондова Општег и Дјечјег одјељења, и збирке иностране књиге
Могуће је позајмити три књиге на рок од 15 дана, а једна од њих може бити школска лектира. Странци могу позајмити једну књигу. Корисници са чланском картом одређеног одјељења (Дјечјег или Општег) могу позајмљивати грађу из одговарајућег фонда. Прекорачење рока за враћање књига повлачи дневну накнаду од 0,10 еура по књизи. Оштећену књигу корисник је дужан да замјени новом истом књигом или да надокнади вриједност оштећене књиге или да плати троструку садашњу вриједност изгубљене књиге. Ако корисник изгуби књигу, дужан је да донесе истовјетну за замјену, или да плати троструку садашњу вриједност изгубљене књиге.
Коришћење осталих фондова
Грађа из Референсне и Завичајне збирке, као и збирки периодике и некњижне грађе користи се у читаоници Библиотеке.
Међубиблиотечка позајмица
Библиотека за рачун својих корисника организује позајмицу из других библиотека у Црној Гори ако неку књигу не посједује у свом фонду.
е-Услуге
е-Каталози
У просторијама Библиотеке и на даљину могуће је претраживање
е-каталога НБ Будве , каталога свих црногорских библиотека које су учлањене у мрежу каталога библиотека из региона , као и COBISS.NET . Стручно особље је на располагању корисницима за помоћ при претраживању.
е-Читаоница и Wi-Fi
Корисницима су на располагању 3 рачунара са приступом Интернету. У свим просторијама библиотеке постоји бежични Интернет.
За кориснике
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740