РАДИОНИЦЕ
Креативно писање
У Народној библиотеци Будве се сваког уторка, почев од 5. фебруара одвија радионица „Креативно писање” за узраст од 12 до 15 година.
Радионица „Креативно писање”, коју води професорица Зорица Јоксимовић, одржаваће се сваког уторка у термину од 17 до 19 сати. Намијењена је ученицима узраста од VI до краја IX разреда, а реализоваће се кроз сегмент афирмације и доприноса очувању ријечи и израза народног језика нашег краја и сегмент афирмације дјеце ромске националности. Поред сакупљања, биљежења и презентовања легенди, анегдота, народних прича и пјесама, посјете знаменитим мјестима, од рјечитих појединаца из народа прикупљаће и бљежити занимљива предања. Кроз сегмент очувања народног језика и језичког народног блага овога краја прикупљаће се и архаизми, старе ријечи, изрази и синтагме који су били у употреби у прошлости, а данас се губе из свакодневне комуникације и њихово мјесто заузимају туђице. Циљ је прављење разликовног ријечника који би се промовисао у оквиру свечаности Дана Општине. Кроз сегмент афирмације дјеце ромске националности планирано је организовање поетске вечери ромске књижевности са позивом једног од књижевника ромске популације.
Радионица је бесплатна.
©Народна библиотека Будве 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740